Αρχική > Βάση Συχνών Ερωτήσεων > PHP


suPHP και file permissions
Πλέον οι servers μας...
Χρήση τοπικού php.ini για αλλαγές ρυθμίσεων
Βάσει της χρήσης suPHP mode στους servers μας δεν είναι δυνατό να γίνουν αλλαγές ρυθμίσεων της...